Már 11 települési értéket jegyez a Salföldi Értéktár

Már 11 települési értéket jegyez a Salföldi Értéktár

A bizottság 2020. január 31-én tartotta első hivatalos ülését, ahol döntöttek az első értékfelvételekről is. Az ülésen jelen volt Török László alelnök és Petrovics Miklós újonnan megválasztott elnök. A felvett érték között első helyen egy olyan kegytárgy szerepelt, amely korát és történetét tekintve kiemelkedő, egyedi értéknek számít: Leonhardt Löw Nagyharang 1648-ból. Felvételt nyert a sokak által ismert Kőtenger – mint természeti érték, a Pálos kolostorrom, a Szent Máté-templom – mint építészeti érték, a Pajta Galéria – mint kulturális érték. Hatodik helyen a Mária Magdolna Búcsút is jegyzik a települési értéktárban.

A járványhelyzet miatt az idei év második ülését április helyett júliusban tartották. A beérkezett újabb 5 értékjavaslat mindegyike pozitív elbírálásban részesült, így Salföld Régészeti emlékei, a Salföldi Műhely – Szövőműhely, a Balassi Bálint Nap, a Zöldágjárás hagyománya, és az egykori Borbély-ház is bekerült az Értéktárba.

A bizottság hálával adózik mindenkinek, aki segített az értékjavaslatok elkészítésében, különösen: Fekete Jánosnak, Greskovits Andrásnak, Petrovics Miklósnak, Raffay Kamillának, Somogyi Győzőnek, Somogyi Györgynek.

A gyűjtemény bővítése folyamatos, így továbbra is várják a javaslatokat.

TEKITSE MEG SALFÖLD ÉRTÉKEIT:

Salföld építészeti értékei

Salföld építészeti értékei

"Hagyományos népi építészeti emlékeinkből sokat tanulhatunk, megóvásuk, felújításuk nem öncél. Jól kell sáfárkodnunk ezzel a ránk maradt örökséggel. Táji, természeti, épített értékeink gondozása, gyarapítása és továbbadása...

300 éves tölgy a kolostorromnál

300 éves tölgy a kolostorromnál

Salföld természeti értékei között kiemelkedő jelentőséggel bír a pálos kolostorrom mellett elhelyezkedő 300 éves kocsányos tölgy. A kolostorrom közvetlen környezetében, a "Csemetekert" elnevezésű területen 8 db idős kocsányos tölgyet találunk. Ezek...

A Csönge-hegy természeti értékei

A Csönge-hegy természeti értékei

Salföld életében mindig is meghatározó helynek számított a falu felett elhelyezkedő domb, a Csönge-hegy. Egykori legelőkén szolgált, ma már a csendre és nyugalomra vágyók egyik legfőbb kikapcsolódási helye. Magaslati pontjairól csodálatos...

Keresztek Salföldön

Keresztek Salföldön

A Balaton-felvidéken található útmenti kőkeresztek szinte mindegyikét a keszthelyi vagy a rezi kőfaragóműhely készítette. Keszthelyen a XVIII. század során a Festeticsek jelentős barokk kőfaragó műhelyt hoztak létre osztrák és cseh mesterek letelepítésével. Az első...

Füstöskonyhás népi lakóház, Kossuth utca 10.

Füstöskonyhás népi lakóház, Kossuth utca 10.

A Kossuth utca 10. szám alatti házat sokan a település legrégebbi házaként tartják számon. A 2010-es felújítás alkalmával előkerült építészeti részletek valóban Salföld legkorábbi időszakához tartoznak. Az utcai homlokzaton feltárt ablak igazolja, hogy az épület...

Egykori Slemmer-ház, műemlék népi lakóház

Egykori Slemmer-ház, műemlék népi lakóház

Salföld legrégebbi házai között tartják számon a egykori Slemmer-házat. Építése az 1820-as évekre tehető. Nevét egykori tulajdonosairól, a Slemmer családról kapta. Salföld XVIII. századi újratelepülését követően a falut Dél felé, a Kőtenger irányába kezdték bővíteni....

Salföldi temető

Salföldi temető

„A temetők sírkőfeliratai egy település múltjának lexikon-szócikkei, és helyes olvasat mellett intéseket tartalmaznak a jövőre nézve is.” Salföld temetőjét a XVIII. században létesítették a településtől 800 méterre délre, az ábrahámhegyi szőlőkhöz vezető út mellett. A...

Vakolatdíszek Salföldön

Vakolatdíszek Salföldön

„A homlokzatokon megszelídül a geometria, némelyiken ott az egész Univerzum, minden, ami örök: a kelő, a delelő és a lenyugvó Nap rozettája s a csillagok alatt a csodálatos szőlőtőkék, életfák, leveles-virágos-fürtös ágak, beszélő madarak, de ott van az ember is:...

Salföldi Major

Salföldi Major

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park megalakulásának évében, 1997-ben nyitotta meg a Salföldi Majort (régi nevén: Természetvédelmi Major), a Nemzeti Park központi bemutatóhelyeként. Őshonos háziállatokkal, egy működő gazdaság életébe tekinthetnek be a...

Régészeti emlékek Salföldön

Régészeti emlékek Salföldön

Salföld feltárt és feltáratlan régészeti emlékei, a település történetének – kiemelten a XVIII. századot megelőző ismeretlen korszakok – megismeréséhez kiemelt jelentőséggel bírnak. Ahogy Salföld nevének eredete, úgy a település 1700-as évek előtti múltjának pontos...

Salföldi Műhely – Szövőműhely

Salföldi Műhely – Szövőműhely

A Salföldi Műhely néven ismertté vált alkotó térben 1979 óta zajlanak szövőtáborok. A műhely négy évtized után is folyamatosan működik, ahol eddig több száz lány és asszony ismerkedhetett meg elsősorban színes gyapjú szőnyegek készítésével. Ezen kívül bőrművességgel,...