Salföld feltárt és feltáratlan régészeti emlékei, a település történetének – kiemelten a XVIII. századot megelőző ismeretlen korszakok – megismeréséhez kiemelt jelentőséggel bírnak. Ahogy Salföld nevének eredete, úgy a település 1700-as évek előtti múltjának pontos története is ismeretlen. De az ókori és őskori időszakról is kevés információnk van. 
Akár egy kirakós játékhoz hasonlóan minden fellelt apró régészeti emlék, önmagán túlmutatva a történeti múltunkról alkotott kép egészéhez járulhat hozzá, ezért Salföld területének régészeti emlékei a település lakosságának megbecsült kincsei. Legyen az egy apró cseréplelet, vagy egy épület falmaradványai. 
A település közigazgatási területén, a pálos kolostorrom térségét leszámítva, nem folytak jelentősebb régészeti feltárások. Pedig kisebb, nagyobb építkezések alkalmával elzajlott leletmentő régészeti munkálatok során számtalan kor emlékét, így a neolitikus lengyeli kultúra, a római kor, a középkor több periódusát is azonosították. 
A térség gazdag múltjának tükrében, a föld felszíne alatt lapuló emlékek megóvása, hozzáértő feltárása, dokumentálása kiemelten fontos.
Az eddig ismert, nyilvános régészeti leírásokból idézve körvonalazható Salföld régészeti érintettsége és jelentősége. 

A salföldi pálos kolostorromból származó cserépleletek. Balatoni Múzeum

Különböző történeti korokhoz tartozó, Salföld területéről származó régészeti leírások, adatok:

• Neolitikus emlékek – i.e. V. évezred (Közép-Európa) / Regenye Judit a lengyeli kultúra emlékeiről írt tanulmányában (2000)
• Kelta emlékek – i.e. 4-1. század között / 1981. év régészeti kutatásai, Salföld (Veszprém m.) (XLIV)
• Római kor emlékei – 3-4. század között
• Középkori emlékek – 1200-1550 között / Ásatások a salföldi pálos kolostorromnál 1956, 1962-1963 / Dr. Sági Károly 1962. november 8-án kelt ásatási naplója a salföldi pálos kolostor feltárási munkálatairól.

Az érték felvételének időpontja: 2020. július 22.
A javaslatot benyújtotta: Petrovics Miklós
Szakterület szerinti besorolás: Kulturális örökség
Fellelhetőségének helye: Salföld bel- és külterületei