“Hagyományos népi építészeti emlékeinkből sokat tanulhatunk, megóvásuk, felújításuk nem öncél. Jól kell sáfárkodnunk ezzel a ránk maradt örökséggel. Táji, természeti, épített értékeink gondozása, gyarapítása és továbbadása elválaszthatatlan életünktől és kultúránktól. Örökségül adni azt, amit mi is apáinktól, nagyapáinktól kaptunk, ami sorsunk, életünk színtere, a hely ahol születtünk, ahová emlékeinkbe visszatérünk és ragaszkodunk.”

Krizsán András

Salföld arculatát alapvetően határozzák meg a történeti múlttal rendelkező épületek, és a Balaton- felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó vidék természeti képződményei, értékei. Ezek együttesen építik fel azt a karaktert, amely festői tájat, idilli és ma is hagyományörző falusi képet kölcsönöz a településnek.

A falu, ma ismert népi arculatát az 1980-as évek végétől zajló helyreállítási hullámnak köszönheti. A rendszerváltás előtt, itt-ott még fellelhető volt egy-egy régi, hádfedeles lakóház (Kossuth utca 9., 10., 13., 33.), azonban az utcaképet jelentős részben az 1960-as, 1970-es években épült “kockaházak” határozták meg. Az 1980-es évektől, a településen letelepedő művészek, festők, szobrászok, építészek, a régi világ értékeinek megmentéséhez és feltámasztásához fogtak. A meglévő parasztházakat felújították, és az új épületeket, régi módszerek szerint építették fel, alkották, formálták, épp úgy, mint száz évvel korábban. Ezt a kezdeményezést számos külföldi ingatlantulajdonos is követte. Egy idő után természetessé vált, hogy aki Salföldön építkezik, a tradícionális, régi építészeti szokásokat követi.

Kossuth utca 13. / Eredeti formájában fennmaradt, védett népi lakóház. Épület: 1803

Salföld arculatának “visszalakulása” nagyobb lendületet kapott az 1990-es évek közepétől, amikor Petrovics László és Kúti Mária építészek a településen több tucat ház felújítására kaptak megbízást. A hagyományos, balaton-felvidéki építészeti hagyományokat is követve, olyan házakat terveztek, amelyek látványában a helyi tradíciókat követik, részleteiben új építészeti nyelvvezeten szólalnak meg, a kor elvárásainak is megfeleltek. A falu főterén álló nádfedeles művészlak (Kossuth utca 28.), egykor Keresztes Lajos fotóművész háza, volt az első, 1995-ben, amely jelentős hatást gyakorolt a falu arculatára. Fontos még kiemelni a Pajta Galéria épületegyüttesét, amely szintén egy átalakítást követően nyerte el ma ismert képét.

Szűcs Endre, Epres Róbert és Tihanyi Zoltán építészek salföldi házait is fontos megemlíteni. Valamennyi épület a falukép egységességének megteremtéséhez járult hozzá.

Házak Salföldön, 1974 előtt

Kossuth utca 10. / Eredeti formájában fennmaradt, védett népi lakóház. Épült: 18. század vége. A feliratos vakolatdísz 2010-ben készült.

Helyreállított lakóházak:

Petőfi utca 6. / Helyreállított lakóház. 1997 / 2010

Kossuth utca 32. / Helyreállított lakóház. 2007 / 2019

Kossuth utca / Helyreállított lakóházak. 1982 / 2015

Kossuth utca 28. / Helyreállított lakóház. 1987 / 2011

Eredeti formában fennmaradt népi lakóházak, melléképületek és pajták:
 1. Kossuth utca 6. – Lakóház és pajta. Épült: 19. század elején. Védett. Jellemzői, értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, oszlopos gádor, szabadkéményes konyha, pince, eredeti nyílászárók, fedélszék, pajta. » Egykori Borbély-ház
 2. Kossuth utca 9. – Lakóház. Épült: 19. század közepén. Védett. Jellemzői, értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, egyedi bejárati kialakítás, eredeti faszerkezet.
 3. Kossuth utca 10. – Lakóház. Épült: 18. század végén. Védett. Jellemzői, értékei: honlokzat, jellegzetes alaprajzi elrendezés, az első építési periódusból fennmaradt, elfalazott gádor oszlopok, eredeti nyílászárók, tetőszerkezet. » Füstöskonyhás népi lakóház
 4. Kossuth utca 13. – Lakóház. Épült: 19. század eleje. Évszám: 1803. (1863?) Védett. Jellemzői, értékei: macskalépcsős homlokzat, évszámos vakolatdísszel. Jellegzetes alaprajzi elrendezés, eredeti nyílászárók, eredeti gerendázat. Tornác oszlopai 1985 körül készültek.
 5. Kossuth utca 14. – Lakóház és pajta. Épült: 19. század közepe. Műemlék. Jellemzői, értékei: Macskalépcsős homlokzat, jellegzetes alaprajzi elrendezés, szabadkéményes konyha. Vakolatdíszek 1989-ben készültek. Pajtájában működik a Salföldi Műhely. » Salföldi Műhely – Szövőműhely
 6. Kossuth utca 16. – Pajta. Épült: 19. század végén. Jellemzői, értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, eredeti falak.
 7. Kossuth utca 21. – Pajta. Épült: 19. század végén. Jellemzői, értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, eredeti falak.
 8. Kossuth utca 32. – Pajta, istálló. Épült: 19. század vége. Jellemzői, értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, eredeti falak. Jelenleg nyomda, műhely.
 9. Kossuth utca 33. – Lakóház. Épült: 1820 körül. Műemlék. Jellemzői, értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, kosáríves ablak, eredeti falazat, eredeti gerendázat, eredeti nyílászárók. » Egykori Slemmer-ház
 10. Kossut utca 42. – Lakóház. Épült: 20. század eleje. Jellemzői, értékei: macskalépcsős homlokzat, jellegzetes alaprajzi elrendezés, eredeti vakolatarchitektúra.
 11. Kossut utca 44. – Lakóház. Épült: 20. század eleje. Jellemzői, értékei: macskalépcsős homlokzat, eredeti, szecessziós hangulatú, festett vakolatarchitektúra.
 12. Kossut utca 45. – Lakóház. Épült: 19. század végén. Jellemzői, értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, eredeti nyílászárók, eredeti gerendázat.
 13. Rákóczi utca 9. – Lakóház. Épült: 19. század vége. Építészeti értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés. Vakolatdíszek 1989-ben készültek a Kossuth utca 20. szám alatti ház 19. századi vakolatdíszeinek másolataként.
 14. Rákóczi utca 10. – Lakóház, régen kovácsműhely. Épült: 19. század vége. Építészeti értékei: eredeti alaprajzi elrendezés. Vakolatdíszek 1999-ben készültek.
 15. Rákóczi utca 13. – Lakóház. Épült: 19. század vége. Építészeti értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, eredeti vakolatarchitektúra, nyílászárók, gerendázat.
 16. Rákóczi utca 22. – Lakóház, régen községháza, óvoda. Épült: 19. század közepe. Építészeti értékei: eredeti alaprajzi elrendezés, eredeti macskalépcsős oromzat, feliratos tábla jelzi az építtető nevét. Eredeti nyílászárók.
 17. Csönge-hegyi présház – Épült: 19. század. Építészeti értékei: Macskalépcsős homlokzat, pince.
 18. Új-hegyi présház – Épült: 19. század. Építészeti értékei: Homlokzat, pince. Vakolatdísz: 2000 körül.
 19. Aligvár Major – Pajta és gazdasági épületek. Épült: 19. század vége. Építészeti értékei: Magtár – eredeti nyílászárók, gerendázat. 
Eredeti részeket magába foglaló, átépített épületek:
 1. Kossuth utca 15. – Lakóház. Épült: 19. század végén. Jellemzői, értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, szabadkéményes konyha. Külső erősen átalakítva 1986 körül.
 2. Kossuth utca 17. – Lakóház. Épült: 19. század végén. Jellemzői, értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, szabadkéményes konyha. Külső erősen átalakítva 1960 körül.
A népi építészet hagyományai szerint, 1980 után épült házak:
 1. Kossuth utca 1/A. – Eredeti falak: XVIII. század vége. Átalakítás: 2019. Tervezte: Tihanyi Zoltán. Jellemzői, értékei: vakolatdíszes, macskalépcsős oromzat (2019), oszlopos tornác, cserépfedés. Eredeti formában fennmaradt: pince, pajta, istálló, melléképület (XIX. század)
 2. Kossuth utca 1/B. – Épült: 1996. Jellemzői, értékei: macskalépcsős, vakolatdíszes homlokzat, alaprajzi elrendezés, nyílászárók, nádtető. Kerítés sarkán egy gipsz Mária dombormű, elhelyezve 2020-ban. 
 3. Kossuth utca 20. – Épült: 1998. Tervezte: Petrovics László és Kúti Mária. Jellemzői, értékei: Az eredeti, elbontott lakóház (XIX. század eleje) alapján visszaépült macskalépcsős, cserépfedés, vakolatdíszes homlokzat, a kosáríves ablak egykor a tornácról nyílt. 
 4. Kossuth utca 23. – Épült: 2001. Tervezte: Szűcs Endre. Jellemzői, értékei: macskalépcsős, vakolatdíszes homlokzat, oszlopos tornác, egyedi nyílászárók, cserépfedés.
 5. Kossuth utca 24. – Eredeti falak: XIX. század eleje. Átalakítás: 1990. Jellemzői, értékei: jellegzetes alaprajzi elrendezés, macskalépcsős, vakolatdíszes homlokzat, cserépfedés. Eredeti: pajta, istálló – XIX. század.
 6. Kossuth utca 25. – Épült: 2010 körül. Tervezte: Petrovics László. Jellemzői, értékei: macskalépcsős homlokzat, jellegzetes vakolatarchitektúra, vegyes falazat, cserépfedés. 
 7. Kossuth utca 26. – Eredeti falak: XIX. század eleje. Átalakítás: 1990. Jellemzői, értékei: barokkos homlokzat, jellegzetes vakolatarchitektúra, vegyes falazás, egyedi nyílászárók.
 8. Kossuth utca 28. – Eredeti falak: XX. század eleje. Átalakítás: 1995. Tervezte: Petrovics László. Jellemzői, értékei: macskalépcsős homlokzat, jellegzetes vakolatarchitektúra, oszlopos tornác, vegyes falazat, egyedi kemence, nádtető. Melléképület XIX. századi, védett.
 9. Kossuth utca 29. – Eredeti falak: XIX. század eleje. Átalakítás: 1998. Tervezte: Petrovics László. Jellemzői, értékei: macskalépcsős homlokzat, jellegzetes vakolatarchitektúra, oszlopos tornác, egyedi kemence, cserépfedés.
 10. Kossuth utca 30. – Épült: 2010 körül. Tervezte: Szűcs Endre. Jellemzői, értékei: egyedi homlokzat kialakítás, oszlopos tornác, egyedi nyílászárók, vegyes falazás, nádtető.
 11. Kossuth utca 32. – Eredeti falak: XIX. század eleje. Átalakítás: 2016. Jellemzői, értékei: macskalépcsős utcai homlokzat, vakolatdísz (1998 és 2016), pince. Pajtában működik a Kis Nyomda. » Kis Nyomda
 12. Kossuth utca 36. – Épült: 1993. Jellemzői, értékei: macskalépcsős, vakolatdíszes homlokzat, oszlopos tornác, nádtető.
 13. Kossuth utca 37. – Eredeti falak: XIX. század közepe. Átalakítás: 2007. Tervezte: Petrovics László. Jellemzői, értékei: macskalépcsős utcai honlokzat, jellegzetes vakolatarchitektúra, kódisállás, kémény. XIX. századi nyílászárók megjelenítése.
 14. Kossuth utca 40. – Korábbi, elbontott épület: XIX. század eleje, füstöskonyhás, nádfedeles. Helyén új épület: 1998, a korábbi ház arányait követi. Nádtető, oszlopos tornác.
 15. Rákóczi utca 4. – Eredeti falak: 19. század eleje. Átalakítás: 1997. Tervezte: Petrovics László. Építészeti értékei: macskalépcsős utcai oromzat, vakolatdísz, kemence.
 16. Rákóczi utca 8. – Eredeti falak: 19. század eleje. Volt kovácsműhely. Átalakítás: 1999. Építészeti értékei: macskalépcsős utcai oromzat, vakolatdísz.
 17. Rákóczi utca 11. – Eredeti falak: 19. század eleje. Átalakítás: 1983. Építészeti értékei: macskalépcsős utcai oromzat, vakolatdísz.
 18. Rákóczi utca 15. – Épült: 1999. Tervezte: Petrovics László. Építészeti értékei: macskalépcsős utcai oromzat, kódisállás, kerti szaletli, kemence.
 19. Rákóczi utca 20. – Eredeti falak: 19. század eleje. Átalakítás: 2010. Tervezte: Szűcs Endre. Építészeti értékei: macskalépcsős utcai oromzat, vakolatdísz, pajta, pince.
 20. Rákóczi utca 25. – Épült: 1991. Építészeti értékei: macskalépcsős utcai oromzat, vakolatdísz, pajta.
 21. Rákóczi utca 24. – Épült: 2018. Tervezte: Epres Róbert. Építészeti értékei: macskalépcsős utcai oromzat, kódisállás.
 22. Rákóczi utca 29. – Épült: 2019. Tervezte: Epres Róbert. Építészeti értékei: macskalépcsős utcai oromzat, pajta.
 23. Petőfi utca 2. – Eredeti falak: 19. század eleje. Átalakítás: 2010 k., 2018. Építészeti értékei: macskalépcsős utcai oromzat, vakolatdísz.
 24. Petőfi utca 4. – Eredeti falak: 19. század eleje. Átalakítás: 2006. Tervezte: Petrovics László. Építészeti értékei: utcai oromzat, vakolatdísz, oszlopos tornác, kemence.
 25. Petőfi utca 9. – Eredeti falak: 19. század eleje. Pajta Galéria. Átalakítás: 2005 k. Tervezte: Petrovics László. Építészeti értékei: utcai oromzat, pajta, kerti sütő, kerti épületek. » Pajta Galéria

SALFÖLDRŐL ÍRTÁK

Salföldi házakkal kapcsolatos cikkek, írások.

Salföld látképe 1993-ban, Somogyi Győző rajza

Fotók: Petrovics Miklós

Az érték felvételének időpontja: 2021. június 18.
A javaslatot benyújtotta: Petrovics Miklós
Szakterület szerinti besorolás: Épített környezet
Fellelhetőségének helye: Salföld

VAKOLATDÍSZEK SALFÖLDÖN

„A homlokzatokon megszelídül a geometria, némelyiken ott az egész Univerzum, minden, ami örök: a kelő, a delelő és a lenyugvó Nap rozettája s a csillagok alatt a csodálatos szőlőtőkék, életfák, leveles-virágos-fürtös ágak, beszélő madarak, de ott van az ember is: mulandó nevével, címereivel, hitének jelképeivel.” (Csete György)