A Balaton Fejlesztési Tanács december 4-i ülésén ismét megerősítést nyert, hogy Magyarország jelöli a Balaton-felvidéket új világöröségi helyszínként.

A Miniszterelnökség világörökségi szakterülete – összhangban a Korm. rendeletben foglaltakkal – megindította a „Balaton-felvidéki kultúrtáj” világörökségi várományos helyszín felülvizsgálatát, amelynek keretében megkezdte a felterjesztés óta eltelt idő alatt a helyszínen bekövetkezett változások felmérését, valamint a rendelkezésre álló új dokumentumok, adatok összegyűjtését. Továbbá a felülvizsgálat teljeskörűségének biztosítása érdekében felvette a kapcsolatot az LTK-val a terület pontos lehatárolásának, valamint egyéb szükséges felmérések elvégzése érdekében.
A felülvizsgálat eredményeként elkészült dokumentációt a miniszter az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottságának küldi meg véleményezésre és döntés előkészítésre. A Szakbizottság feladata, hogy az UNESCO-val történt egyeztetéseket követően – a helyszín dokumentációban megjelölt kiemelkedő kulturális értéke, értékhordozói, valamint az ezek megőrzése érdekében tervezett világörökségi korlátozások és tilalmak alapján – a Jegyzék bővítése tekintetében érvényesülő nemzetközi trendeket és tendenciákat is figyelembe véve, javaslatot tegyen a felülvizsgálattal érintett helyszín Világörökség Jegyzékbe való jelölésére, a dokumentációban foglaltak módosítására, vagy a helyszín Várományos Jegyzékből való törlésére.
Ha a miniszter támogatja a Világörökség Jegyzékbe való felvételt, arról előterjesztést készít a Kormány részére, melynek döntését követően a Korm. rendelet 2. melléklet szerinti felterjesztési dokumentáció az UNESCO Világörökség Központhoz benyújtható.

Forrás: Balaton Fejlesztési Tanács december 4-i üléséről: https://balatonregion.hu/magunkrol/balaton-fejlesztesi-tanacs/balaton-fejlesztesi-tanacs-ulesei/bft-ules-2020-12-04/