A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt október 22-én tartotta idei utolsó ülését az értéktár bizottság. Az ülés apropója a bizottság új tagjainak bemutatkozása, és Pető Piroska balaton-felvidéki értékmentő beszámolója, előadása volt.

2019 év végén 2 fővel vette át Petrovics Miklós a bizottság vezetését. A testület működésében komoly változásokra volt szükség, ugyanis 2014 óta nem tartottak hivatalos ülést » amit az SZMSZ-ben szabályoznak «, értékfelvétel pedig egyáltalán nem valósult meg. Ezért az idei év céljai között kiemelt helyen szerepelt az értékjavaslatok elkészítésének támogatása, a lakosság tájékoztatása és bevonása az értékfeltáró munkába, illetve a bizottság határozathozatali munkájának megkezdése.

2020 januárjában több salföldi nevezetesség dokumenációja is elkészült (képekkel, leírásokkal, ajánlásokkal), így a január 31-i, első hivatalos bizottsági ülésen elkezdődött az első értékfelvétel. Jelenleg 11 salföldi nevezetesség szerepel a Salföldi Értéktárban – igényes, új információkat tartalmazó leírásokkal -, amelyekről minden túlzás nélkül állítható, hogy Salföld legjelentősebb értékei között tartják számon. Itt azonban nem állt meg a munka, az értékfeltárás, az értéktári gyűjtemény bővítése folytatódik.

2020. júniusában Török László bizottsági elnökhelyettes váratlan halálával a testület létszáma 2 főre csökkent. Mivel már korábban is tervezték a tagság bővítését 5 főre, így a nyár folyamán az elnök javaslatot tett új tagok felvételére Salföld Község Önkormányzatának. Olyan helyi szakembereket kerestek a bizottságba, akik az értéktári munkához megfelelő szakirányú tudással, képesítéssel rendelkeznek. 2020. szeptember 29-én Salföld Önkormányzata megválasztotta az új tagokat, így az októberi ülésen bemutatkozott:

  • Pozsárkó Csaba régészeti szakértő, a bizottság új alelnöke,
  • Somogyi György művészeti író, művészettörténész, a Balaton-felvidék történetének kiváló ismerője,
  • Petrovics László belsőépítész, építész, “Salföld építésze”.

Az ülés elején elhangzott, hogy Török László iránti tisztelet jeleként, a testület asztalánál helyet foglalók a 6. széket mindig üresen hagyják a bizottság örökös tagjára emlékezve.

A napirendek között szerepelt az értéktárba felvett értékekkel kapcsolatos jogi kérdések. A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Nagyné Bátor Alexandra a következő tájékoztatást adta, az értékek tulajdonosainak kötelezettségeivel kapcsolatban:

Az értéktárba felvett “értékek tulajdonosaira semmilyen törvény által előírt kötelezettség, vagy egyéb többlet teher nem hárul.”

Az értéktári jegyzés egy kitüntetés, amely a tulajdonos számára is előnyt jelenthet. Például a Hungarikum-pályázatokon való részvétel feltétele többek között az értéktári jegyzés.

Pető Piroska – balaton-felvidéki értékmentő – beszámolójában elmondta, hogy évek óta dolgozik együtt önkormányzatokkal a helyi értéktárakat bemutató kiadványok, kiállítások megvalósítása érdekében. Idén elkészült a Vászolyt bemutató kiadványa » Vászolyi értéktár, Településünk egyedi értékei «, ami a Hungarikum-pályázat keretében, 100% támogatással valósult meg. A kiadvány értéke amellett, hogy Pető Piroska egyedi és különleges fényképeivel illusztrálja Vászolyt –, hogy a települési értékeket új szemszögből, a pontatlan, szűkszavú “útikalaúzoktól” eltérően történetileg és művészetileg igényesen mutatja be. A salföldi bizottság céljai között is szerepel hasonló kiadvány elkészítése, így Pető Piroska tapasztalatai és tanácsai különösen fontosak a bizottság számára.

Az elnök tájékoztatójában vázolta a Káli-medence számára jó lehetőségként kínálkozó tájegységi értéktár létrehozását. Ez a kezdeményezés több település összefogásával valósulhatna meg. Célja kulturálisan lefedni az egész térséget. Jelenleg a Káli-medence 8 települése közül 4-ben létezik értéktár, ebből Mindszentkállán és Salföldön van működő bizottság. A Káli-medence eddig nem élt az értéktári rendszer nyújtotta lehetőségekkel, sajnos az országos értéktár számára szinte láthatatlanok a káli-medencei értékek. Pedig ebbe az irányba érdemes lenne nyitni, hiszen 2023-ban a Balaton-felvidék is birtokolja majd az Európa Kulturális Fővárosa címet, Veszprém városával együtt. Meg kell mutatni a helyi értékeket, amit az értéktári kezdeményezés támogathatna. Petrovics Miklós vállalta, hogy felkeres több káli-medencei önkormányzatot a tájegységi értéktár létrehozása ügyében.

Pozsárkó Csaba beszámolójában ismertette Salföld védett építészeti és régészeti értékeinek helyzetét a helyi jogszabályok tükrében. A szabályozásokban több hiányosság – például a védett építészeti értékek leírása, a védett elemek megnevezése – , illetve ellentmondás is felfedezhető. Az országos folyamatok is nehezítik a helyi szabályozás naprakészen tartását, ezért fontos lenne egy átfogó elemzést készíteni. Pozsárkó Csaba felajánlotta segítségét, a bizottság megbízásából felkeresi Salföld Község Önkormányzatát, hogy a szabályozásokról egy átfogó elemzés készüljön, illetve a módosításokra is javaslatok fog tenni.

Az ülés végén kitértek a Véleményezői kör tagságára is. A továbbiakban is számít a bizottság Furulyás Katalin munkájára, aki az első értékfelvételeknél is jelentős segítséget nyújtott a döntéshozatali munkában. A körhöz csatlakozott Gerlóczy Gábor okleveles örökségvédelmi szakember is.

A bizottság következő ülését 2021. februárjában tervezi megtartani.