Salföld római katolikus templomát 1769-ben kezdte építeni a területen letelepedő részben magyar, részben német ajkú lakosság. Több periódusban bővítették az épületet: 1816-ig a szentély és a hajó fele épült fel. 1818-ban a templomhajót tovább építették, beboltozták, északról sekrestyét építettek hozzá. 1843-ra megépítették a karzatot, nyugati oldalán harangtornyot emeltek.

A templom kiemelt értéke az 1876-os tűzvészt is átvészelt barokk oltár, illetve a templomnál is régebbi, 1648-as Leonhardt Löw Nagyharang, amely Sümegről került Salföldre.

Az épület utolsó nagyobb szabású renoválása az 1980-as évek végén zajlott. Akkor a külső és a belső is új festést kapott – a színesre festett, részben ornamentális díszítéssel pingált falakat egységesen fehérre meszelték -, a tető szerkezetét megerősítették, a cserepet részben újra cserélték.

Több mint harminc év telt el az utolsó felújítás óta. Az idő vasfoga kikezdte a falakat, a külső falfelületeket, a tető szerkezetét. A cserépfedés több ponton is hiányos volt, amely a templom beázásához vezetett. A felújítás elkerülhetetlenné vált.

A SZENT MÁTÉ-TEMPLOM TÖRTÉNETE

2021 őszén a Salföld Római Katolikus Plébánia, Petrovics Miklós megbízott koordinátor vezetésével felmérte a templom állapotát. A legrosszabb helyzetben a tetőszerkezet volt, ezért ennek megújítását szorgalmazta a Plébánia. Az állapotfelmérés további sürgős renoválási munkákra is rámutatott, azonban ezek megvalósítása – a Plébánia szűkös anyagi lehetőségei miatt – csak ütemezetten lehetséges.

A 2021-ben elnyert állami támogatás a szükséges tetőfelújítási munkálatokat csak részben fedezte, ezért a Veszprémi Főegyházmegye rendkívüli támogatással, illetve Salföld lakói adományokkal segítettek. 

A munkák megszervezése komoly kihívást jelentett a Plébániának, hiszen a templom műemléki védettsége miatt az építkezés jóval összetettebb folyamat egy átlagos építkezéshez képest. Értékleltár, szakértői vizsgálatok (faanyagvédelmi, statikai felmérések), építészeti felmérési terv – amely a templom egészére kiterjedt – elkészítését követően alakult ki a végső terv. 

A tetőszerkezet állapotfelmérése

A vizsgálatok során megállapították, hogy a tetőszerkezet 80%-a súlyosan károsodott: a kártevők által okozott károk jelentősek, illetve a folyamatos beázások miatt a szerkezetek nagy része korhadt.

A felújításhoz nagy mennyiségű faanyag beszerzését szervezte meg a Plébánia. Többek között érkezett 7 db 17 méteres gerenda is, amelyek a tető eredeti, nagy méretű kötőgerendáit tehermentesítették. A tető teljes felülete új cserepet kapott. A műemléki előrásoknak megfelelően hódfarkú kettős fedés kerül kialakításra. Összesen 12.000 db cserép érkezett a templomkertbe.

A felújítás

A felújítás másfél hónapon keresztül zajlott. A meglévő tető bontása a nyár legzivatarosabb időszakára esett. Komolyabb viharokat, felhőszakadást elkerülve sikerült az új tetőszerkezetet felépíteni. A régi gerendákból a legjobb állapotúakat megtartották eredeti helyükön. Az építmény kiegészült szerkezet erősítő elemekkel; a régi párkányzat mentén vasbeton koszorú stabilizálta a falakat.

Az évek óta tartó beázások, amelyek a falak, boltozatok repedéséhez vezettek, megszűntek. A tetőről lefolyó csapadék korábban eresz hiánya miatt a falakat áztatta. Most eresz kialakítása is megvaslósult. A lefolyó vizet a falaktól távolabb vezették el, ezzel is meggátolva a vizesedés okozta károsodásokat.

Az apró részletekre is nagy hangsúlyt fektettek. Így a régi ácskapcsokat is visszahelyezték, eredeti funkciójuknak megfelelően. A tető csúcsán elhelyezkedő keresztet is helyrehozták, lefestették. A tetőtérben, az évszázadok alatt felhalmozódott cserép törmeléket, lomokat önkéntesek segítségével elszállították. Összesen 87 vödör törmeléket hordtak le a tetőről.

A tető bontásakor egy rozsdafarkú madár pár fészkelt a tetőtérben. A fészek és a 7 tojás épségben átvészelte a tető egészének eltűnését, majd újraépítését. Jelenleg 7 éhes szájat táplálnak a szülők, akik az új tetőablakon keresztül tudnak berepülni a padlásra.

A templom megújításának első szakasza idén júniusban lezárult. A további sürgős renoválási munkák megvalósítását tervezi a Plébánia: a tűzveszélyes elektromos hálózat, az elavult villámvédelmi rendszer cseréjét, a külső, elfeketedett, mohás falak felújítását. A szükséges munkák elvégzéséhez a Plébánia támogatók segítségét kéri.

TÁMOGASSA ÖN IS A TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁT

A Salföldi Plébánia folyamatosan szervezi a templom felújításának következő ütemét. A tető helyreállítását követően a rossz állapotú külső falak megújítására gyűjtenek.

Adományokat köszönettel fogadnak

a templom bejáratánál kihelyezett gyűjtőponton, illetve a felújításra létrehozott adománygyűjtő bankszámlára:

Számlaszám: 11748052 – 24861586

Számla neve: Salföldi Plébánia támogatások

Salföld Római Katolikus Plébánia / E-mail: kaliplebaniak@gmail.com